Veeg weg!

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan nieuwe woorden consolideren.
 • De deelnemer kan een tekst uit het hoofd leren.

Materialen

Zwart bord

Voorbereiding

Schrijf een gedicht of een kortverhaal op het bord.

Instructies

 • Lees de tekst voor.
 • Lees hem samen met de deelnemers voor.
 • Laat de deelnemers de tekst voorlezen (zonder jouw hulp).
 • Leg nieuwe woorden uit.
 • Veeg een paar woorden weg, zoals het eerste en laatste woord, terwijl de deelnemers de tekst uit het hoofd leren.
 • Vraag een eerste deelnemer om een of meer woorden te verwijderen, daarna een tweede deelnemer, enzovoort.
 • Als de hele tekst is weggevaagd, laat je de deelnemers de tekst reconstrueren.

Variant

 • Veeg delen van woorden weg.
 • Verwijder een specifieke woordsoort: alle lidwoorden/artikels, alle werkwoorden/verba, alle zelfstandige naamwoorden/substantieven, alle bijvoeglijke naamwoorden/adjectieven, alle voorzetsels/preposities…
 • Laat de deelnemers de tekst in duo’s reconstrueren.

Tips voor de instructeur

 • Je kunt het voordragen en onthouden vergemakkelijken door.
  • de nadruk te leggen op de beklemtoonde lettergrepen.
  • ritmisch te lezen, bv. afwisselend op de dijen te slaan en in de handen te klappen.
  • woorden aan passende gebaren of emoticons te koppelen.
  • een afbeelding van de (verwijderde) woorden te tonen.
 • Benadruk dat herhaling essentieel is om nieuwe woordenschat te leren.