Je bent aangenomen!

Incl. materiaal
Mondeling
> 60 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie vragen en geven in een sollicitatiegesprek.

Materialen

Vacatures (online of uit de krant).

Instructies

  • Verdeel de groep in duo’s.
  • Vraag elk duo om een vacature te kiezen.
  • Laat hen anticiperen op de vragen van zowel de interviewer als de sollicitant.
  • Bespreek deze vragen in de klas: wat zijn de do’s en don’t’s?
  • Voeg andere mogelijke vragen toe.
  • Laat elk duo een sollicitatiegesprek voeren op basis van de vacature die ze hebben gekozen, waarbij de ene deelnemer de werkgever is en de andere de sollicitant.

Tips voor de instructeur

  • Laat de deelnemers voor deze oefening hun CV maken.
    (Zie oefening: ‘Maak een CV’)
  • Vraag in een later stadium een buitenstaander om de rol van interviewer te spelen.