Ik wel, ik niet.

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan vervoegen en de voornaamwoorden correct gebruiken.

Materialen

 • Kaarten met een positieve en een negatieve uitspraak, bijv.
  Ik rook / ik rook niet.
  Ik slaap goed / ik slaap niet goed.
  Ik dans salsa / ik dans geen salsa.
  Ik spreek Arabisch / ik spreek geen Arabisch.

Instructies

 • Ga in een cirkel staan.
 • Begin met een positieve uitspraak die op jou van toepassing is, bijvoorbeeld ik rook.
 • Vorm twee groepen volgens de reacties van de deelnemers: rokers en niet-rokers.
 • Wijs een of meer deelnemers aan en maak zinnen, bijv.
  Wij roken en jij rookt niet.
  Hij rookt en hij rookt niet.
 • Laat een vrijwillige deelnemer uit de kaarten een verklaring kiezen die op hem/haar van toepassing is.
 • Sluit de oefening af door enkele vervoegde werkwoorden op het bord te schrijven.

Tips voor de instructeur

 • Leer de vervoeging van onregelmatige werkwoorden in een latere sessie.
 • Je kan deze oefening na elke sessie doen, met de nieuwe werkwoorden.