Vul de ontbrekende woorden in

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
45 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een verhaal begrijpen.

Materialen

Een lijst met de woorden die uit de tekst zijn weggelaten.

Voorbereiding

  • Zoek een verhaal dat geschikt is voor het niveau van de groep, dat eventueel aansluit bij het onderwerp dat je in je les behandelt.
  • Kies welke woorden je weglaat wanneer je het verhaal voordraagt.
  • Maak een lijst van deze woorden.
  • Druk voor elke deelnemer de tekst af met de ontbrekende woorden en de woordenlijst.

Instructies

  • Vertel het verhaal een eerste keer.
  • Geef elke deelnemer een kopie van de tekst en van de lijst.
  • Zeg het verhaal nog eens op.
  • Stop bij elk ontbrekend woord.
  • Vraag de deelnemers om het ontbrekende woord in de lijst te vinden.
  • Als het verhaal klaar is, vraag dan één of meerdere deelnemers om het verhaal te lezen.

Tips voor de instructeur