Snelpost

Geen materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan woorden begrijpen en correct uitspreken.

Instructies

  • Verdeel de groep in twee teams en laat beide teams in een enkele rij staan.
  • Fluister een woord in het oor van de eerste deelnemer van beide rijen.
  • Het woord wordt dan doorgegeven van deelnemer tot deelnemer.
  • De laatste deelnemer in de rij vertelt de trainer het woord dat hij/zij heeft gehoord.
  • Als beide teams erin slagen het juiste woord te zeggen, krijgt het snelste team een punt.

Variant

In een groep van gevorderde deelnemers kun je een zin doorgeven.

Tips voor de instructeur

Zorg dat de deelnemers fluisteren.