Rechtervleugel

Geen materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een nieuwe woordenschat gebruiken.

Voorbereiding

Zoek een audioverslag over een onderwerp waarvan je de woordenschat wilt consolideren, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, een specifieke situatie in een ziekenhuis, een school, een winkel, een gezin…

Instructies

 • Verdeel de deelnemers in twee of meer teams en laat ze achter elkaar zitten.
 • Luister naar het audioverslag en analyseer het, bijv.
  Waar gaat het over?
  Welke sportposities worden genoemd? (bijv. keeper, spits…)
  Welke acties worden genoemd? (bijv. staking, verpleging…)
  Welke personen/rollen worden genoemd? (dokter, patiënt, verkoper,
  leraar, vader…)
 • Koppel elke positie, actie of rol aan een deelnemer in elk team, bijv. elk
  team moet een keeper hebben. De deelnemers die aan hetzelfde item gekoppeld zijn, moeten op dezelfde plek in hun respectievelijke rij zitten.
 • Lees het audioverslag nog eens. Wanneer een positie, actie of rol wordt genoemd, staan de deelnemers die ermee verbonden zijn op, rennen ze rond alle teams en gaan ze terug naar hun plek. Vergeet niet te vertellen in welke richting ze moeten rennen.
 • De snelste deelnemer krijgt een punt voor zijn/haar team.
 • Het spel is afgelopen als het audioverslag voorbij is.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.