Oldskool Postkaart

Incl. materiaal
Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een postkaart voor specifieke gelegenheden schrijven en opsturen.

Materialen

 • Voor elke deelnemer een postkaart en een postzegel.
 • Schoolbord

Voorbereiding

Schrijf de naam en het adres van de ontvanger(s) op het schoolbord.

Instructies

 • Hou een groepsgesprek over het versturen van postkaarten, bijv.
  Wie schrijft er nog postkaarten?
  Voor welke gelegenheden?
  Waar koop je postkaarten?
  Verstuur je postkaarten als je op vakantie bent?
 • Beslis samen naar wie je een postkaart stuurt.
 • Breng standaarduitdrukkingen rond specifieke gelegenheden (verjaardagen, geboortes, bruiloften, nieuw huis, pensionering, condoleances…) aan of herhaal ze. Schrijf ze op het schoolbord.
 • Teken de achterkant van een postkaart op het schoolbord. Verdeel de kaart in twee kolommen.
 • Schrijf de postkaart samen door deze vragen te beantwoorden:
  Wat schrijven we in de linkerkolom?
  Wat schrijven we in de rechterkolom?
  Hoe ziet een correct adres eruit?
  Waar plaatsen we de postzegel?
 • Bespreek wanneer de kaart moet aankomen. Beslis wanneer de deelnemers de kaart moeten posten.
 • Laat de deelnemers hun eigen postkaart schrijven.

Variant

Laat de deelnemers een postkaart schrijven en stuur deze met een compliment naar een andere leerling. Zorg ervoor dat iedereen een postkaart krijgt.

Afsluiting

Hou een paar sessies later een afsluitend gesprek.
Heb je je postkaart ontvangen?
Hoeveel dagen was de postkaart onderweg?
Hoe voelde je je toen je de postkaart in je brievenbus vond?
Heb je geantwoord? Zal je antwoorden?

Tips voor de instructeur

 • Controleer of er bijzondere gelegenheden aankomen in de groep, de school, het taalcentrum… Dit zijn echte en dus leuke gelegenheden om iemand een postkaart te sturen.
 • Maak van de situatie gebruik om een ‘Op stap’-oefening toe te voegen: ga met je groep naar een postkantoor om postzegels te kopen en steek de postkaart in de brievenbus.
 • Je kunt gratis postkaarten vinden in cafés, bars, bioscopen, theaters, bibliotheken, universiteiten en galeries.