Maak samen een verhaal

Geen materiaal
Mondeling
45 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan een verhaal begrijpen.
 • De deelnemer kan in groep verhalen vertellen.
 • De deelnemer kan op een (chrono)logische manier een verhaal ontwikkelen.
 • De deelnemer kan initiatief nemen.

Instructies

 • Ga in een cirkel zitten.
 • Vertel de deelnemers dat jullie samen een verhaal maken, door elk een zin te bedenken.
 • Laat de eerste deelnemer opstaan en een zin bedenken om het verhaal te beginnen.
 • Laat een tweede deelnemer opstaan en een zin bedenken om het verhaal te beëindigen.
 • Laat de anderen één voor één een zin bedenken en een positie kiezen tussen de eerste en de tweede deelnemer, afhankelijk van waar zij denken dat hun zin thuishoort in de verhalende opstelling.
 • Elke keer dat een deelnemer zich bij deze opstelling voegt, herhaalt iedereen de toegevoegde zin.
 • Als iedereen zich bij de opstelling heeft aangesloten, is het verhaal klaar.