Jabber Talk

Geen materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan intonatie gebruiken om de communicatie te versterken.
 • De deelnemer kan gebruik maken van communicatiestrategieën, zoals non-verbale communicatie.

Instructies

 • Begin met brabbeltaal/koeterwaals als inleiding op deze oefening. Onderstreep aan de hand van non-verbale communicatie jouw (lichaamstaal, intonatie, gelaatsuitdrukkingen) boodschap.
 • Vraag de deelnemers waar ze denken dat je het over hebt.
 • Verdeel de groep in duo’s.
 • Vertel hen dat een deelnemer iets gaat vertellen in een zelfgecreëerde, onduidelijke taal of in zijn/haar moedertaal.
 • De andere deelnemer moet zijn/haar vertolking in het Nederlands vertalen.
 • Laat ze van rol wisselen.
 • Evalueer terwijl de deelnemers oefenen.
  Hoe gaat het met je?
  Wat is er moeilijk?
  Welke rolverdeling past het beste bij je?
 • De duo’s oefenen de beste rolverdeling uit voordat ze hun ‘act’ aan de hele groep presenteren.

Variant

 • Geef de leerlingen een specifiek woord of een specifieke situatie, bijv.
  peper, olifant, motor…
  De ene deelnemer wil een telefoon stelen en de andere wil er niet van weten.
  De ene deelnemer vertelt een spannend verhaal en de andere gelooft het niet.
  De ene deelnemer wil samen een ritje op een scooter maken en de andere niet.

Afsluiting

Evalueer het belang van non-verbale communicatie: gebruik van de stem (tempo, toonhoogte, duur, klankkleur) en lichaamstaal, en waarom de ene handeling makkelijker te begrijpen was dan de andere.