Internationalismen

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan zijn nieuwe woordenschat consolideren.

Materialen

  • Pen en papier
  • Kranten, tijdschriften

Instructies

  • Verdeel de groep in duo’s.
  • Leg de term ‘internationalismen’ uit: een internationalisme of internationaal woord is een leenwoord dat in meerdere talen voorkomt, met dezelfde of minstens gelijkaardige betekenis en etymologie. Het voordeel van internationalismen is dat het woorden zijn die al bekend zijn bij de deelnemers.
  • Geef en vraag naar voorbeelden: OK, bal, coach, tennis, halal, yoga, transport, tsunami, hotel, radio, politie, smartphone…
  • Vraag elk duo om internationalismen te vinden, in een krant, tijdschrift, op borden of posters in het leslokaal, op pakjes, flessen…
  • Bespreek de internationalismen samen.

Variant

Maak de oefening competitief: het duo dat met de meeste woorden komt, wint.

Tips voor de instructeur

Voor gevorderde deelnemers: internationalismen zijn een goede introductie voor het analyseren van affixen (voorvoegsels en achtervoegsels), bijvoorbeeld ’tele’ betekent ‘ver’; ‘re’ betekent herhaling, ‘anti’ betekent ’tegen’…

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.