Er was eens

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een verhaal begrijpen.

Materialen

Maak kaarten met vragen over een verhaal, zorg dat je voor elke leerling een kaart hebt.

Voorbeelden
Wie is de hoofdpersoon?
                   Wat gebeurt er in het verhaal?
                   Waar en wanneer vindt het verhaal plaats?
                   Vertel het verhaal in een paar zinnen.
                   Welk personage vond je het leukst?
                   Welk onderdeel van het verhaal vond je het leukst?
                   Heb je vragen?
                   Hoe zal het verhaal eindigen?

Voorbereiding

Zoek een verhaal dat geschikt is voor je leergroep.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Lees het verhaal voor aan de hele groep, en daarna eventueel een tweede
    of derde keer.
  • Leg de kaarten met de vragen op tafel.
  • Laat elke deelnemer een kaart kiezen en de vraag beantwoorden.
  • Indien nodig, help de deelnemer dan om de vraag te beantwoorden.

Variant

Laat de deelnemers in duo’s werken.