Aprilvis

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan een beschrijving geven van wat hij/zij heeft gezien.
 • De deelnemer kan nieuwe woordenschat consolideren.

Materialen

 • Video’s of foto’s over de gewoonte om elkaar voor de gek te houden op 1 april.
 • Een computer/dvd-speler om video’s af te spelen.
 • Schoolbord

Instructies

 • Laat de video zien met het geluid uitgeschakeld.
 • Vraag de deelnemers om commentaar te geven op wat ze gezien hebben.
 • Schrijf nieuwe of relevante woorden die de deelnemers gebruiken op het schoolbord.
 • Toon de video opnieuw, met het geluid aan, zodat de deelnemers de beschrijving kunnen vervolledigen.
 • Voeg nieuwe en relevante woorden toe op het schoolbord.
 • Bespreek de video: waarom of wanneer is de video gemaakt?
 • Leg de gewoonte uit om grappen te maken en mensen voor de gek te houden op 1 april.
 • Vraag de deelnemers naar soortgelijke gewoontes in hun land.

Afsluiting

Sluit af met een aprilvis, bijvoorbeeld de klas naast de jouwe voor de gek houden.

Tips voor de instructeur

Zoek voorbeelden van aprilvissen op het internet. Bij ‘link’ vind je een leuke video met een top tien van geslaagde aprilvissen.

Links