ABC

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan nieuwe woordenschat over een behandeld onderwerp consolideren.

Materialen

Schoolbord

Voorbereiding

  • Schrijf de letters van het alfabet onder elkaar op het bord.
  • Zeg het alfabet samen op en concentreer je op de juiste uitspraak van elke letter.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Laat de deelnemers elk om beurt een woord kiezen dat verband houdt met het behandelde onderwerp. Elk woord moet beginnen met een andere letter uit het alfabet.

Variant

  • Voeg een competitief element toe door de groep in teams te verdelen. Het eerste team dat het alfabet vervolledigd heft, wint.
  • Laat de deelnemers hun persoonlijke ABC maken, met hun fysieke kenmerken en karaktereigenschappen, beroep, thuisland, taal, namen van hun kinderen, hobby’s…

Afsluiting

  • Vraag bij welke letters ze moeilijk woorden kunnen vinden.
  • Vertel hen welke letters in het Nederlands veel voorkomen en welke zeldzamer zijn.