Wat denk je van vrijwilligerswerk?

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan woordenschat over vrijwilligerswerk consolideren.

Materialen

  • Werkaanbiedingen voor vrijwilligerswerk: kijk op websites voor vrijwilligerswerk, in de supermarkt, in de (buurt)krant…
  • Schoolbord

Instructies

  • Laat de leerlingen associaties maken met de woorden. Maak een woordspin op het schoolbord.
  • Organiseer een groepsgesprek.

Wie heeft er ooit vrijwilligerswerk gedaan?

Wat vond je leuk?

Wat vond je minder leuk?

Waar heb je de baan gevonden?

Wie doet er vrijwilligerswerk?

Wat voor werk?

Wie zou vrijwilligerswerk willen doen? Waarom?

Welk werk past bij jou? Waarom?

Waar zou je willen werken? Waarom?

Variant

  • Laat de deelnemers één baan kiezen.
  • Laat elke deelnemer zijn/haar keuze motiveren. Waarom zouden ze een goede kandidaat zijn?

Tips voor de instructeur

Zorg ervoor dat de deelnemers niet gehinderd worden door obstakels zoals diploma’s, vergunningen en andere zaken; het is slechts een inspirerende oefening. Misschien hebben de deelnemers nog nooit aan bepaalde opties gedacht.

Links

Vrijwilligerswebsites
(Voor Nederland, b.v. Vrijwilligerscentrum Amsterdam: https://www.vca.nu, voor Vlaanderen: https://www.vrijwilligerswerk.be)