Tijd is geld

Geen materiaal
Mondeling, Schriftelijk
30 min

Doelstellingen

  • De deelnemer kan uitdrukkingen over geld begrijpen.
  • De deelnemer kan tips geven om geld te besparen.

Voorbereiding

Zoek uitdrukkingen over geld, bijv.

Tijd is geld.
Geld maakt niet gelukkig.
Voor geen geld ter wereld
Klinkende munt

Instructies

  • Introduceer de uitdrukkingen één voor één. Laat de deelnemers de betekenis ervan raden.
  • Vraag of ze een equivalent in hun moedertaal hebben.
  • Bespreek of er culturele verschillen zijn als het om geld gaat.
  • Bespreek tips om geld te besparen, bijv.:

Trek een trui aan als het koud is.
Neem een snelle douche.
Koop schoonmaakazijn in plaats van verschillende schoonmaakproducten, het is goedkoop en bruikbaar voor bijna alles.
Ga aan het eind van de dag naar de markt. De prijzen zijn dan laag.
Koop generische geneesmiddelen.
Ga niet met honger winkelen.
Betaal je rekeningen op tijd om boetes te voorkomen.

Tips voor de instructeur

  • Deel leuke feiten over geld of maak een quiz.

Bankbiljetten zijn niet van papier gemaakt, maar van katoen en linnen.
De Romeinen waren de eersten die het beeld van een levend persoon op een muntstuk sloegen.
Het eerste papiergeld werd meer dan 1000 jaar geleden in China uitgevonden.
Elk jaar wordt er meer Monopolygeld gedrukt dan werkelijk geld.
Meer dan 170 valuta’s worden vandaag de dag wereldwijd gebruikt.