Souvenir

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

  • De deelnemer kan een verhaal vertellen.
  • De deelnemer kan een verhaal begrijpen.

Materialen

Vraag iedereen om een object mee te nemen dat een herinnering oproept en bij voorkeur aansluit bij het onderwerp van je les.
Bijvoorbeeld het onderwerp ‘Eten’: een kruid, een groente, een saus…

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Laat de deelnemers één voor één een persoonlijk verhaal vertellen over hun object en hun herinnering eraan.

Variant

Nodig de deelnemers uit om commentaar te geven op het verhaal.

Tips voor de instructeur

Deze oefening kan sterke emoties oproepen, vooral als je met kwetsbare groepen werkt. Wees voorbereid.

Zorg ervoor dat alle deelnemers zich veilig voelen om hun verhaal te delen door vooraf enkele regels te geven.

  • Luister naar elkaar.
  • Onderbreek elkaar niet.
  • Respecteer elk verhaal en de opgeroepen herinneringen.
  • Reageer nadat het verhaal is verteld.