Ren en Schrijf!

Incl. materiaal
Mondeling
45 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan teksten correct uitspreken.
 • De deelnemer kan correct spellen.

Materialen

 • Pen en papier
 • Tabellen

Voorbereiding

Kies of schrijf een tekst over een bekend onderwerp.

Instructies

 • Verdeel de groep in tandems: een ‘schrijver’ en een ‘loper’.
 • Laat de schrijvers gaan zitten, met pen en papier.
 • Laat de lopers een paar meter van hun tandemschrijver staan, elk met de tekst op een tafel achter zich.
 • Elke loper leest en memoriseert zoveel hij/zij kan, rent naar zijn schrijver en dicteert wat hij/zij zich herinnert. Een loper mag niet schrijven!
 • Elke schrijver schrijft op wat hij/zij hoort. Hij/Zij kan de schrijver vragen om te herhalen en te spellen als dat nodig is.
 • Na afloop controleert de trainer of er geen fouten zijn gemaakt. De trainer geeft de verkeerd gespelde woorden aan; de tandem corrigeert.
 • De eerste tandem die een correct gespelde tekst voltooit, is de winnaar.

Tips voor de instructeur

 • Vertel de deelnemers dat het gemakkelijker is om zin per zin te memoriseren en te dicteren.
 • Kies de lengte van de tekst volgens het groepsniveau.