Raad je plaatje

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

  • De deelnemer kan nieuwe woordenschat consolideren.
  • De deelnemer kan beelden beschrijven.

Materialen

Kaarten met woorden of afbeeldingen die betrekking hebben op het behandelde onderwerp.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Neem een kaart en beschrijf wat er op de kaart staat, zonder het woord of delen van het woord te gebruiken, bijvoorbeeld ‘melkboer’: hij verkoopt vloeibaar voedsel dat door een koe is gemaakt. De woorden ‘boer’ en ‘melk’ mogen niet worden gebruikt.
  • De deelnemer die het woord raadt, krijgt een punt.
  • De deelnemers nemen om de beurt een kaart en beschrijven de afbeelding erop.

Tips voor de instructeur

  • Vul een set kaarten met afbeeldingen aan met een tweede set met woorden of andersom. Zo heb je nu twee sets om memory te spelen. Zorg voor meerdere sets voor grotere groepen.
  • Laat de deelnemers, voordat ze met memory beginnen, twee corresponderende kolommen maken, één met de woorden en één met de beelden.