Jouw toekomst

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
45 min

Doelstellingen

De deelnemer kan over zijn of haar toekomst praten.

Materialen

  • Post-its en pennen
  • Een grote foto of tekening van een waarzegster
  • Tafels

Instructies

  • Geef elke deelnemer een post-it.
  • Laat de deelnemers individueel opschrijven wat ze op een bepaald moment in de toekomst zullen doen. Laat ze elke zin op dezelfde manier beginnen, bijvoorbeeld in 2025, volgende week, volgend jaar, zal ik…
  • Laat ze hun post-it op de poster van de waarzegster plakken.
  • Als iedereen klaar is, vraag dan aan elke deelnemer om wat meer te vertellen over zijn of haar toekomstplan.

Variant

Deelnemers schrijven een post-it voor elkaar:
In 2025 zul je…
In 2025 zal hij…

Tips voor de instructeur

Vraag de deelnemers om alleen positieve plannen op te schrijven!