Gedichten uit het hoofd

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een gedicht uit het hoofd voordragen.

Materialen

Een kopie van het gedicht voor elke deelnemer.

Voorbereiding

Kies een kort en eenvoudig gedicht.

Instructies

  • Lees het gedicht meerdere malen voor.
  • Laat de deelnemers de woorden schrijven of tekenen die ze hebben begrepen.
  • Vraag de deelnemers waar het gedicht over gaat. Vinden ze het gedicht goed klinken?
  • Geef elke deelnemer een kopie en lees het gedicht nogmaals voor.
  • Leg nieuwe woorden uit.
  • Geef de deelnemers de tijd om hun voordracht van het gedicht voor te bereiden.
  • Let op de uitspraak en de expressie van de deelnemer bij het voordragen.

Tips voor de instructeur

Zeg de leerlingen dat ze dit gedicht ergens thuis aan de muur moeten hangen en vraag wie het tegen de volgende sessie uit het hoofd zal kennen.

Nodig iemand uit (een andere trainer, een medewerker van de school of het centrum, een buurman) om naar het gedicht te komen luisteren. Kan hij/zij het begrijpen? Wat vindt hij/zij ervan?