De zeepkist

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie geven over wat hij/zij heeft geleerd.

Materialen

Een zeepkist of een krat, iets om op te staan.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Zet de zeepkist in het midden en nodig de deelnemers elk om beurt uit om op de zeepkist te gaan staan en iets te vertellen over de sessie.

– Wat hebben ze geleerd over het behandelde onderwerp?
– Welke nieuwe woorden hebben ze geleerd?
– Welke nieuwe woorden vinden ze leuk?
– Wat was moeilijk?
– Hoe zullen ze thuis oefenen?