CV op maat

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
> 60 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie geven over zijn/haar persoonlijkheid, vaardigheden en werkervaring, opleidingen, talen en hobby’s.

Materialen

Voor elke deelnemer een kopie van het CV-sjabloon.

Voorbereiding

Maak een CV aan met de volgende rubrieken: persoonsgegevens, pasfoto, persoonlijkheidskenmerken, opleiding, werkervaring, talen en hobby’s.

Instructies

  • Deel het CV-sjabloon uit en laat de deelnemers alle informatie invullen.
  • Laat de deelnemers een foto van elkaar maken die geschikt is voor het CV. Controleer de foto’s.
  • Werk de CV’s digitaal uit, voeg de foto toe en maak van elk CV een mooi document waar de deelnemer trots op kan zijn.

Afsluiting

  • Geef elke deelnemer zijn/haar afgedrukte CV.
  • Vraag hen om er commentaar op te geven.
  • Laat de deelnemers hun CV’s uitwisselen en aangeven wat ze leuk vinden aan de andere CV’s.

Tips voor de instructeur

  • Het digitaal uitwerken van de CV’s kost behoorlijk wat tijd.
  • Deze oefening is in de eerste plaats bedoeld om het zelfvertrouwen van de deelnemer te versterken. Focus op de sterke punten van elke deelnemer.