Collectief portret

Incl. materiaal
Mondeling
45 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan zich op een creatieve manier voorstellen.
 • De deelnemer kan vragen stellen over iemands identiteit.

Materialen

 • Pen en papier
 • Tafels

Voorbereiding

Presenteer jezelf met een eenvoudig portret dat je van jezelf hebt getekend om de oefening uit te leggen en om te benadrukken dat de oefening niet over tekenvaardigheden gaat.

Instructies

 • Vorm teams van ten minste vier personen.
 • Geef elke deelnemer pen en papier.
 • Vraag de deelnemers om de voornaam van de persoon links van hen te schrijven.
 • Geef de deelnemers een minuut om een portret van die persoon te tekenen.
 • Als je STOP zegt, geven de deelnemers hun tekening door aan de deelnemer rechts van hen. Iedereen heeft nu een papier met een voornaam en het begin van een portret.
 • De deelnemers gaan nog even door met tekenen tot je STOP zegt.
 • Ga door tot de deelnemers het papier met hun naam erop en het collectieve portret terugkrijgen.
 • Laat elke deelnemer zijn/haar portret presenteren.

Variant

 • Laat de deelnemers hun portret aanvullen met symbolen en afbeeldingen die iets over hen zeggen, bijvoorbeeld een fiets omdat je van fietsen houdt, een bloem als je van de natuur houdt…
 • Laat de deelnemers uitleggen wat ze hebben toegevoegd en waarom.

Afsluiting

 • Beginners: Leer en herhaal zinnen en vragen over het uiterlijk…
  en identiteit, bijvoorbeeld ‘Ik draag een bril’. Wat is je favoriete eten? Wat doe je graag in je vrije tijd?…
 • Organiseer een ’tentoonstelling’: hang de portretten aan de muur. Geef de deelnemers de tijd om commentaar te geven en elkaar vragen te stellen.
 • Je kunt het over diversiteit hebben. Hoewel een groep slechts uit één nationaliteit kan bestaan, zullen de portretten, de toegevoegde symbolen en de beelden verschillend zijn.

Tips voor de instructeur

Het is niet nodig om de groep te verdelen als het een kleine groep is.