Bevroren beroepen

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan gebruik maken van de woordenschat over beroepen.

Materialen

 • Zoemer
 • Kaartjes met een beroep erop geschreven of afgebeeld.

Instructies

 • Ga in een cirkel zitten.
 • Zet de zoemer in het midden.
 • Beeld een beroep uit, zonder te bewegen, als een bevroren standbeeld.
 • Wie denkt het antwoord te weten, drukt op de zoemer. Is het antwoord juist, dan is hij/zij aan de beurt om uit te beelden.
 • Als de deelnemers het beroep niet kunnen raden, mag je het uitbeelden met bewegingen.
 • Eindig met het herhalen van alle beroepen.
 • Laat de deelnemers commentaar geven op de manier waarop de beroepen werden bevroren.

Variant

 • Een deelnemer begint met het uitbeelden van een beroep. Als het beroep geraden is, komt een andere deelnemer erbij om de situatie te veranderen.
  Bijvoorbeeld: De eerste deelnemer beeldt iemand uit die op een kantoor aan de computer werkt. De volgende deelnemer gaat achter hem of haar staan en speelt een kapper. De eerste deelnemer is nu een klant van de kapper. Wanneer de anderen juist raden, gaat de eerste deelnemer terug naar de cirkel en neemt een derde deelnemer zijn of haar plaats in.
 • Doe een vervolggesprek: Welke andere beroepen kennen we?
 • Vraag de deelnemers om te vertellen over de jobs die ze graag zouden kunnen of willen uitoefenen, of over het werk dat ze in het verleden hebben gedaan.

Tips voor de instructeur

 • Zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt.
 • Schrijf de beroepen op het bord.