Beeldende woorden

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan de geleerde woordenschat gebruiken.

Materialen

Schoolbord

Voorbereiding

Herhaal de woordenschat van een onderwerp dat jullie in een vorige sessie behandeld hebben: Welke woorden heb je onthouden en kun je ze uitleggen? Het stimuleert de consolidatie van de woorden en de deelnemers die afwezig waren, kunnen aan de oefening deelnemen.

Instructies

  • Verdeel de groep in teams van 3 of 4.
  • Laat elk team een woord kiezen dat je net hebt herhaald.
  • Geef de deelnemers de tijd om te bespreken hoe ze het woord zullen uitbeelden (mime). Het is belangrijk dat elk teamlid meedoet.
  • Elk team beeldt het gekozen woord uit voor de anderen.
  • Laat de andere teams het woord maar raden. Wie het juist heeft, krijgt een punt.
  • Schrijf het woord op het schoolbord.

Tips voor de instructeur

  • Beginners: Laat de deelnemers zinnen maken met de woorden.
  • Gevorderden: Laat de deelnemers een verhaal maken met de woorden.