Wat is er gebeurd?

Incl. materiaal
Mondeling
45 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een verhaal vertellen.

Materialen

Computer of smartphones met internetverbinding

Voorbereiding

Vind voldoende korte filmpjes op YouTube.

Instructies

  • Verdeel de groep in kleine teams.
  • Laat de deelnemers een paar keer naar een kort filmpje op YouTube kijken, zonder geluid.
  • Laat elk team na het kijken een verhaal/dialoog verzinnen.

Variant

Als de deelnemers kiezen voor een dialoog, kunnen ze naderhand de dialoog ‘dubben’ terwijl ze zonder geluid naar het filmpje kijken.