Tekstballonnen vullen

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan een kort verhaal vertellen of schrijven.

Materialen

Kopies van een pagina uit een stripverhaal dat past bij het behandelde onderwerp, met lege tekstballonnen. Er is veel te vinden op Pinterest.

Instructies

  • Geef elke deelnemer een exemplaar.
  • Ze kunnen individueel of in duo’s werken.
  • Geef de deelnemers de tijd om alle tekeningen te bekijken.
  • Laat ze teksten bedenken voor elke tekstballon, enkel mondeling of ook schriftelijk.
  • Help en corrigeer waar nodig.
  • Hang alle kopies aan de muur, zodat de deelnemers alle verhalen kunnen lezen.