Sportschilder

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan zijn nieuwe woordenschat consolideren.

Materialen

 • Flipover of schoolbord
 • Pennen of krijt
 • Stopwatch

Voorbereiding

Maak een lijst van woorden die de deelnemers moeten raden. Het kunnen woorden zijn rond een specifieke sportdiscipline, of meer algemene termen.

Instructies

 • Verdeel de groep in twee teams.
 • Laat een woordje zien aan een deelnemer van Team A.
 • Binnen een bepaalde tijd moet de deelnemer het woord op het schoolbord tekenen.
 • Beide teams proberen het woord te raden. Het team dat het woord raadt, krijgt een punt.
 • Een deelnemer van Team B tekent het volgende woord.
 • De deelnemer die tekent, mag niet spreken, nabootsen of schrijven.
 • De oefening is klaar als alle deelnemers aan de beurt zijn geweest.

Variant

 • Laat elk team een woordenlijst opstellen voor het andere team. In deze variant gokt elk team om de beurt.
 • In plaats van te tekenen, laat je de deelnemers het woord nabootsen.