Letterpiramide

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan correct spellen.

Materialen

  • Pen en papier
  • Schoolbord

Voorbereiding

Bereid enkele voorbeelden van letterpiramides voor

Instructies

  • Verdeel de groep in kleine teams.
  • Schrijf een woord met twee letters op het bord.
  • De deelnemers maken een nieuw woord door de twee letters op het bord te gebruiken en een nieuwe letter toe te voegen.
  • Verzamel de drieletterwoorden en schrijf ze op het bord. Corrigeer en leg de betekenis uit indien nodig.
  • Elk team kiest een van de drieletterwoorden op het bord om een vierde letter toe te voegen, enzovoort.
  • Het team dat het langste woord maakt, wint.