Letterestafette

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan zijn nieuwe woordenschat consolideren.

Materialen

 • Twee flipovers of borden.
 • Iets om een startlijn te markeren.

Voorbereiding

Schrijf het alfabet van A tot Z op de flipcharts/borden.

Instructies

 • Verdeel de groep in twee teams.
 • Teken een startlijn. Elk team staat op een rij bij de startlijn.
 • Het doel van de oefening is om naast elke letter van het alfabet een woord te schrijven, te beginnen met deze letter.
 • Elk team stuurt een deelnemer om een woord te schrijven, met respect voor de volgorde van het alfabet. De woorden kunnen worden gekozen door één deelnemer of door het hele team.
 • De oefening eindigt zodra een team het alfabet heeft voltooid. Dit team krijgt drie punten.
 • Controleer de spelling van elk woord. Voor elk correct woord krijgen de teams een punt.

Variant

 • Je kunt de spelling controleren tijdens het spel. In dit geval kunnen de teams alleen naar de volgende letter gaan als het woord correct is gespeld. Laat de deelnemer de spelling corrigeren.
 • Je kunt de woordenschat tot een behandeld onderwerp beperken.
 • Je kunt de oefening moeilijker maken door obstakels tussen de startlijn en de flipovers of borden te plaatsen.
 • Veeg de woorden uit, laat de deelnemers in duo’s zoveel woorden opschrijven als ze zich kunnen herinneren. De woorden moeten correct worden gespeld.

Tips voor de instructeur

Zorg ervoor dat elke deelnemer aan de beurt komt.