Kijk es….

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie geven en vragen.

Materialen

Smartphones

Instructies

  • Verdeel de deelnemers in duo’s.
  • Vraag de deelnemers om een foto te kiezen op hun smartphone, bijvoorbeeld een foto met een familielid, een vriend, een huisdier, op vakantie…
  • Laat de deelnemers informatie en herinneringen uitwisselen over hun foto’s.

Tips voor de instructeur

Vertel de deelnemers dat de foto’s privé zijn en dat niemand iets hoeft te laten zien wat hij/zij niet wil.