FAQ

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie vragen en geven.

Materialen

  • Schoolbord
  • Voor elke deelnemer een blad met de vragen

Voorbereiding

Maak een lijst met veelgestelde vragen, bijv.
Waar ben je goed in?
Wat is je passie?
Waarvoor mag ik je wakker maken?
Wat ga je over vijf jaar doen?
Wat wilde je worden toen je een kind was?
Heb ik je al eens eerder gezien?
Geloof je in God?

Instructies

  • Schrijf de vragen op het bord of geef elke deelnemer een blad met de vragen.
  • Vraag de deelnemers of deze vragen in hun eigen land ook vaak gesteld worden.
  • Vraag of ze een van de vragen ongemakkelijk vinden, te persoonlijk, origineel, onnozel…
  • Vraag hen om zelf een extra vraag toe te voegen.

Variant

Om dieper op het onderwerp in te gaan, kan je de volgende vragen stellen:
Stel je wel eens persoonlijke vragen?
Wat is jouw antwoord op persoonlijke vragen?

Afsluiting

Leer de deelnemers enkele antwoorden op lastige of persoonlijke vragen.
Daar praat ik liever niet over.
Ik vind dat een moeilijke/persoonlijke/gewaagde vraag.
Drie keer raden wat mijn passie is…

Tips voor de instructeur

Maak deze oefening leuker door de vragen ook zelf te beantwoorden.