De wereld om je heen

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

  • De deelnemer kan een object beschrijven en vertellen hoe het te gebruiken.
  • De deelnemer kan gebruik maken van wat hij/zij weet over zijn omgeving en het land waarin hij/zij leeft.

Materialen

Een fotoboek van jouw stad, regio of land.

Voorbereiding

Bereid vragen voor over de foto’s die je zult laten zien.

Instructies

  • Verdeel de deelnemers in duo’s.
  • Laat de deelnemers de foto zien.
  • Geef ze een paar minuten de tijd om naar de foto te kijken en de details te memoriseren.
  • Stel algemene en gedetailleerde vragen over de foto.
  • Laat de deelnemers hun antwoord in duo’s bespreken.
  • Geef en bespreek de juiste antwoorden.

Variant

Voeg een competitief element toe: het team dat de meest juiste antwoorden geeft, wint.